หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านรางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านรางทอง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2566 จำนวน 92 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๖-๐๐๐๖ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหรกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหรกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๑๙๘ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๐-๐๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32