หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]ซื้อกระสอบทราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อกระสอบทราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (โดยวิธีฝังกลบ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6131NV พร้อมฝาปิดอัติโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6131NV พร้อมฝาปิดอัติโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6131NV พร้อมฝาปิดอัติโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (โดยวิธีฝังกลบ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (โดยวิธีฝังกลบ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9