หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางใหญ่
วัดบางใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
1
2
3
 
ข่าวสาร
 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 4,7  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 17.02 น. โดย คุณ ดริส หงษ์โต

ผู้เข้าชม 24 ท่าน