หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 

ตามที่ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร และเคลื่อนย้ายอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อควบคุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(2) ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
(3) ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่เข้าไปใช้อาคาร
(4) การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
(5) การสาธารณสุข และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายเทอากาศภายในอาคาร  การกำหนดให้น้ำทิ้งหรือน้ำเสียจากอาคารต้องผ่านระบบบำบัดให้เป็นน้ำสะอาด                      ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ เป็นต้น
(6) การอำนวยความสะดวกแก่การจราจร เช่น การกำหนดให้อาคารบางชนิดต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพื่อไม่ให้รถยนต์ต้องจอดริมถนน ซึ่งอาจกีดขวางทางจราจร เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 (ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น) หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 035–473614 และทาง www.Bangyai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    24    เดือน  กันยายน   พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 11.59 น. โดย คุณ ดริส หงษ์โต

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
จำนวนผู้เข้าชม 1,959,640 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com