คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
25.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
สาธารณูปโภค ( 1 )
25.00%
ส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
50.00%
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ( 0 )
0.00%